Data: 09.09.2022

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice „Proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ANRE nr. 143/2020 privind obligația de a oferta gaze naturale pe piețele centralizate a producătorilor de gaze naturale a căror producție anuală realizată în anul anterior depășește 3.000.000 MW”.

Propunerile și observațiile vor fi transmise la ANRE, în format electronic (document Word, text cu diacritice), la adresele de e-mail sprgn@anre.ro și anre@anre.ro .

Termenul final de transmitere a propunerilor şi observaţiilor este data de 20.09.2022, inclusiv.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente/justificări, cele care nu au fost transmise în formatul solicitat sau cele transmise ulterior termenului specificat nu vor fi luate în considerare.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE 138/2022.

Fisiere atasate