Data: 18.05.2021

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, ANRE supune consultării publice „Proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui ANRE nr. 96/2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare a activității de mentenanță”. Modificările şi completările propuse în cadrul proiectului de reglementare asigură o mai facilă aplicare a prevederilor Regulamentului de organizare a activității de mentenanță, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 96/2017.

Propunerile și observațiile la Proiectul de Ordin se transmit în format electronic editabil la adresa de e-mail: srpee@anre.ro .

Termenul final de transmitere a observațiilor și propunerilor este data de 17.06.2021, inclusiv.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr. 84/2021.

Fisiere atasate