Data: 15.12.2021

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice prezentul document cu scopul de a completa metodologia care stabilește parametrii utilizați în monitorizarea SPAET și a sistemelor de încălzire și/sau răcire urbană precum şi obligațiile care revin operatorilor economici din sectorul energiei termice în ceea ce privește raportarea datelor de monitorizare.

Observațiile și propunerile la proiectul de ordin se pot transmite, in scris, pe adresa de e-mail: termica@anre.ro și anre@anre.ro.

Termenul final de transmitere a observațiilor și propunerilor este de 10 zile de la data publicarii pe site.

Fisiere atasate