Data: 19.07.2021

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică Proiectul de ordin pentru modificarea și completarea Procedurii privind confirmarea unui sistem de distribuţie închis de energie electrică sau de gaze naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 195/2020.

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul publicat se transmit prin e-mail, la adresa licente.ee@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este de 30 zile lucratoare de la data publicarii pe site.

Fisiere atasate