Data: 19.07.2018

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, al carui scop principal este de a stabili etapele și procedurile ce trebuie îndeplinite în cazul încetării valabilității deciziei de desemnare a operatorului de distribuție a gazelor naturale pentru preluarea unui sistem de distribuție a gazelor naturale în situația în care nu a fost finalizată adjudecarea unui contract concesiune a serviciului public de distribuție a gazelor naturale pentru localitatea respectivă.

Eventualele observatii si propuneri pe marginea proiectului de ordin se transmit prin email, la adresa: darag@anre.ro.

Termenul final de transmitere a observatiilor este de 10 zile calendaristice de la data publicarii pe site a proiectului de ordin.

Fisiere atasate