Data: 22.06.2018

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, al carui scop principal este de a stabili etapele si procedurile ce trebuie indeplinite in cazul incetarii valabilitatii deciziei de desemnare a operatorului de distributie a gazelor naturale pentru preluarea unui sistem de distributie, fara adjudecarea unui contract de concesiune a serviciului public.

Eventualele observatii si propuneri pe marginea proiectului de ordin se transmit la adresa de email darag@anre.ro.

Termenul final de transmitere a observatiilor si propunerilor este de 10 zile calendaristice de la publicarea pe site a prezentului proiect de ordin.

Fisiere atasate