Data: 02.11.2020

ANRE supune consultării publice Proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparţinând prosumatorilor, care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 69/2020. – faza a II-a. Modificările și completările propuse în această etapă de consultare au ca scop armonizarea cu noile prevederi referitoare la racordarea la rețeaua electrică de interes public ce intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2020.

Observațiile şi propunerile referitoare la prezentul document de discuţie se transmit prin fax la nr. 021.312.43.65, precum și în format electronic editabil, la adresa de e-mail srpee@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor şi observaţiilor este de 10 zile de la data publicării pe site.

Fisiere atasate