Data: 23.10.2020

ANRE supune consultării publice Proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparţinând prosumatorilor, care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 69/2020. Modificările și completările Regulamentului introduc o serie de facilități pentru utilizatori referitoare la procesul de racordare la rețeaua electrică de interes public a locurilor de consum și/sau de producere deținute de aceștia.

Observațiile şi propunerile referitoare la prezentul document de discuţie se transmit prin fax la nr. 021.312.43.65, precum și în format electronic editabil, la adresa de e-mail srpee@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor şi observaţiilor este data de 27.10.2020.

Fisiere atasate