Data: 17.11.2022

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice prezentul proiect de modificare și completare a Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei aplicabil activităţii de control desfăşurate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. nr. 536 din 26 august 2013, cu modificările și completările ulterioare.

Propunerile și observațiile la proiectul de act normativ vor fi transmise la ANRE, în format electronic (document Word, text cu diacritice), la adresele de e-mail anre@anre.ro și mihai.goage@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor şi observaţiilor este 28.11.2022, inclusiv.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente/justificări, cele care nu au fost transmise în formatul solicitat, sau cele transmise ulterior termenului specificat nu vor fi luate în considerare.

Fisiere atasate