Data: 19.10.2018

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, care are ca scop stabilirea regimului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de natură contravenţională constatate în activitatea de investigaţii prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie (REMIT). Prevederile prezentului document de discutie se aplică persoanelor juridice, titulare de licenţe/autorizaţii acordate de către ANRE ce efectuează tranzacţii pe piața angro de energie, clienţilor finali din sectorul energiei ce efectuează tranzacţii pe piața angro de energie, persoanelor fizice care au calitatea de conducători/administratori/ directori şi altor angajaţi ai participanţilor la piaţă ori asociaţiilor de participanţi la piaţă supuşi investigaţiei.

Opiniile, propunerile și observațiile referitoare la proiectul publicat se pot transmite prin e-mail, la adresa florentiu.vintila@anre.ro

Termenul de transmitere a opiniilor, propunerilor si observatiilor este de 10 zile de la data publicarii pe site a prezentului proiect de ordin.

Fisiere atasate