Data: 03.02.2023

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice “Proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2015.” Necesitatea realizării consultării publice în regim de urgență este justificată de obligativitatea intrării în aplicabilitate efectivă a prevederilor Legii nr. 5/2023 referitoare la emiterea CV pentru E-SRE produsă din biomasă însoțită de certificate de origine emise de ministrele de resort în condițiile legii, indiferent de ponderea pe care o are conținutul energetic al biomasei însoțite de certificate de origine în conținutul energetic total al combustibilului utilizat în centrala electrică respectivă.

Observațiile şi propunerile la documentul de discuție se vor transmite la adresa de e-mail anre@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor şi observaţiilor este de 10 zile de la data publicării pe site.

Fisiere atasate