Data: 02.06.2021

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, si având în vedere propunerile și observațiile primite din partea operatorilor economici în etapa anterioară de consultare publică pe marginea Proiectului de ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a pieței de certificate verzi, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 77/2017, cu modificările și completările ulterioare, ANRE supune procesului de consultare publică prezentul proiect de ordin, în faza a II-a.

Propunerile şi observaţiile vor fi transmise la adresele de e-mail: ion.dumitru@anre.romjisa@anre.ro si nstanciu@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor şi observaţiilor este de 10 de zile de la data publicării pe site.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr.49/2021.

Fisiere atasate