Data: 16.11.2018

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, care are scopul de a îmbunătăți și simplifica procedura de acordare, modificare, suspendare și retragere a atestatelor acordate de ANRE.

Observațiile și propunerile referitoare la proiectul de ordin se transmit la ANRE prin fax, precum și în format electronic editabil la adresele de e-mail: am_popa@anre.ro și camelia.galaczi@anre.ro și la numărul de fax 021/312.43.65.

Teremenul final de transmitere a observatiilor si propunerilor este de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site a prezentului proiect de ordin.

Fisiere atasate