Data: 22.03.2019

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, document de discutie elaborat pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr.123/2012, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor art. 61 pct. 12 – 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018  si în corelarea noilor prevederi ale legislaţiei secundare care a reglementat obligațiile producătorilor și furnizorilor de gaze naturale în ceea ce privește prețul de vânzare și de achiziție al gazelor naturale provenite din producția internă destinate consumului clienților finali, respectiv structura specifică de amestec import/intern pentru cantitatea de gaze naturale destinată asigurării consumului clienților finali noncasnici.

Propunerile şi observaţiile, însoţite de motivarea acestora, vor fi transmise, în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail drpptgn@anre.ro şi în formă scrisă, la numărul de fax 021/312.43.65, până la data de 1 aprilie 2019, inclusiv.

Propunerile și observațiile transmise ulterior termenului specificat nu vor fi luate în considerare.

Fisiere atasate