Data: 01.10.2020

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin cu respectarea prevederilor art. 5, alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,

Propunerile și observațiile la proiectul de act normativ vor fi transmise la ANRE, în format electronic (document Word, text cu diacritice), la adresele de e-mail mihai.goage@anre.ro și anre@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este data de 30.10.2020.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente/justificări, cele care nu au fost transmise în formatul solicitat sau cele transmise ulterior termenului specificat nu vor fi luate în considerare.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr.226/2020.

Fisiere atasate