Data: 23.12.2020

În vederea alinierii legislației secundare elaborată și aprobată de ANRE în conformitate cu modificările și completările aduse legislației primare prin adoptarea Legii nr. 290/2020 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 și privind modificarea și completarea altor acte normative, ANRE supune consultării publice, în faza a II-a, „Proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 178/2020”.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de act normativ vor fi transmise la ANRE, în format electronic (document Word), la adresele de e-mail: sprgn@anre.ro și anre@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor şi observaţiilor este 08 ianuarie 2021, ora 14:00

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente/justificări, cele care nu au fost transmise în formatul solicitat, sau cele transmise ulterior termenului specificat nu vor fi luate în considerare.

Fisiere atasate