Data: 20.06.2019

Pentru respectarea principiilor transparenței decizionale, ANRE supune procesului de consultare publică prezentul proiect de ordin, prin care se propun modificari si completari ale cadrului de reglementare existent privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, in vederea eficientizarii acestui proces.

Opiniile, propunerile și observațiile se transmit prin e-mail, la adresa darag@anre.ro.

Termenul final de transmitere a opiniilor, propunerilor si observatiilor este de 10 zile de la publicarea pe site a prezentului proiect de act normativ.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul 173/2019

Fisiere atasate