Data: 29.01.2021

Ţinând cont de modificările aduse Proiectului de Ordin și în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, ANRE supune consultării publice, în faza a III-a, „Proiectul de Ordin pentru modificarea a și completarea Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 178/2020”.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de act normativ vor fi transmise la ANRE, în format electronic (document Word, text cu diacritice), la adresele de e-mail sprgn@anre.ro, și anre@anre.ro, până cel târziu la data de 07 februarie 2021, inclusiv.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente/justificări, cele care nu au fost transmise în formatul solicitat sau cele transmise ulterior termenului specificat nu vor fi luate în considerare.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr. 18/2021.

Fisiere atasate