Data: 20.04.2022

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, si avand in vedere modificarea si completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 143/2021, ANRE supune consultării publice prezentul document.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de act normativ vor fi transmise la ANRE, în format electronic (document Word, text cu diacritice), la adresele de e-mail srtgn@anre.ro și darag@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este data de 13.05.2022, inclusiv.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente/justificări, cele care nu au fost transmise în formatul solicitat, sau cele transmise ulterior termenului specificat nu vor fi luate în considerare.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr. 89/2022.

Fisiere atasate