Data: 06.03.2020

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, care are în vedere alinierea prevederilor Regulamentului cu cele ale Legii nr. 7/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, referitoare la autorizarea branșamentelor /instalațiilor de racordare.

Observațiile/propunerile referitoare la prezentul document se transmit in scris, prin fax, la nr. 021.312.43.65, precum și în format electronic editabil, la adresa de e-mail srtee@anre.ro.

Termenul final de transmitere a observatiilor/propunerilor este data de 17.03.2020.

Fisiere atasate