Data: 17.01.2022

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice „Proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 46/2021”.

Propunerile şi observațiile, însoțite de o motivație corespunzătoare, referitoare la proiectul de ordin supus consultării publice, se transmit, în scris, în format electronic editabil, la adresa de e-mail srpee@anre.ro .

Termenul final de transmitere a propunerilor şi observaţiilor este de 10 zile de la data publicării pe site.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr. 64/2022

Fisiere atasate