Data: 02.03.2018

ANRE supune consultarii publice prezentul document de discutie, care are ca scop modificarea și completarea Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție și de sistem a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 162/2015, prin prisma prevederilor Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 32/2017, cu modificările și completările ulterioare,.

Propunerile, observaţiile şi sugestiile pe marginea proiectului de ordin supus consultării publice se transmite la adresa de e-mail darag@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este de 10 zile de la data afisarii pe site a prezentului proiect de ordin.

Fisiere atasate