Data: 20.04.2022

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice “Proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Standardului de performanță pentru serviciul de transport și de sistem al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 140/2021”.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de act normativ vor fi transmise la ANRE, în format electronic (document Word, text cu diacritice), la adresele de e-mail srtgn@anre.ro  și darag@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este data de 13.05.2022, inclusiv.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente/justificări, cele care nu au fost transmise în formatul solicitat, sau cele transmise ulterior termenului specificat nu vor fi luate în considerare.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr. 88/2022.

Fisiere atasate