Data: 29.09.2022

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice “Proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei din domeniul recordării la rețeaua electrică de interes public a utilizatorilor”.

Propunerile şi observațiile, însoțite de o motivație corespunzătoare, referitoare la proiectul de ordin supus consultării publice, se transmit, în scris, în format electronic editabil, la adresele de e-mail anre@anre.ro și srpee@anre.ro .

Termenul final de transmitere a propunerilor şi observaţiilor este de 10 zile de la data publicării pe site și anume până la data de 10.10.2022.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr. 133/2022.

Fisiere atasate