În vederea respectării principiilor transparenței decizionale stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultarii publice Proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei din domeniul racordării la rețeaua electrică de interes public a utilizatorilor.

Propunerile si observatiile legate de aspectele cuprinse în cadrul proiectului de act normativ, însoțite de o motivație corespunzătoare, se pot transmite în format editabil, la adresa de e-mail: anre@anre.ro și srpee@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este 15.05.2023.

Consultarea publică a proiectului de act normativ în regim de urgență este necesară pentru desfășurarea în bune condiții a activității de racordare pentru categoriile de utilizatori vizate, cu luarea în considerare a termenului prevăzut de OUG 163 pentru elaborarea de către ANRE a procedurii de racordare în aceste situații.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr. 70/2023.

Fisiere atasate:

Referat de aprobare

Proiect de Ordin pentru modificarea și completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei din domeniul racordării la rețeaua electrică de interes public a utilizatorilor

Sinteza observațiilor