Data: 09.08.2019

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, care constă în modificarea unor prevederi din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 59/2013 și din Metodologia pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 25/2016.

Prevederile proiectului de ordin se aplică de operatorii de rețea și de utilizatorii care solicită avize tehnice de racordare, respectiv avize de amplasament

Observațiile/propunerile/sugestiile referitoare la proiectul de ordin supus consultării publice, se transmit prin prin fax la numărul de telefon  021.312.4365, precum și în format electronic editabil la adresa de e-mail srtee@anre.ro.

Termentul final de transmitere a observațiilor/propunerilor/sugestiilor este de 10 zile de la data publicarii pe site a prezentului proiect de ordin.

Document aprobat prin Ordinul ANRE nr.183/28.08.2019.

Fisiere atasate