În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, şi având în vedere propunerile şi observaţiile primite în etapa anterioară de consultare publică, ANRE supune procesului de consultare publică “Proiectul de Ordin pentru modificarea unor Ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei și de aprobare a Metodologiei de calcul al consumului tehnologic din sistemul de transport al gazelor naturale – etapa a IV-a”.

Propunerile și observațiile pe marginea acestui proiect, însoțite de argumentația aferentă, vor fi transmise de către părțile interesate în format electronic (documente Word, cu diacritice) la adresele de email: anre@anre.rosprgn@anre.ro și srtgn@anre.ro .

Termenul final de transmitere a propunerilor și observațiilor este de 10 zile de la data publicării pe site.

Propunerile/observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente și/sau care nu au fost transmise în formatul solicitat, precum și cele transmise ulterior datei de 10.09.2023, nu vor fi luate în considerare.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr.85/2023.

Referat de aprobare

Proiect de Ordin pentru modificarea unor Ordine ale președintelui ANRE și de aprobare a Metodologiei de calcul al consumului tehnologic din sistemul de transport al gazelor naturale – etapa a IV-a

Rezultatul consultării publice