Data: 24.05.2019

În urma analizării observațiilor și propunerilor primite din partea participanților la piața gazelor naturale cu ocazia procesului de consultare anterior si pentru respectarea principiilor transparenței decizionale,  în perioada 24.05 – 03.06.2019, ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de act normativ vor fi transmise la ANRE, atât în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail sprgn@anre.ro, cât și în format letric, la numărul de fax 021/312.43.65, până cel târziu la data de 03.06.2019.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente/justificări, cele care nu au fost transmise în formatul Word solicitat, sau cele transmise ulterior termenului specificat nu vor fi luate în considerare.

Fisiere atasate