Data: 26.06.2019

Pentru respectare principiilor transparentei decizionale, în perioada 26.06.2019 – 08.07.2019, ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, document rezultat în urma observațiilor și propunerilor primite din partea participanților la piața gazelor naturale in cadrul procesului de consultare anterior si a celor formulate de părțile interesate și discutate în cadrul întâlnirii de lucru din data de 14 iunie 2019.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de act normativ vor fi transmise la ANRE, atât în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail sprgn@anre.ro, cât și în format letric, la numărul de fax 021/312.43.65, până cel târziu la data de 08.07.2019, ora 16:00.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente/justificări, cele care nu au fost transmise în formatul Word solicitat sau cele transmise ulterior termenului specificat nu vor fi luate în considerare.

Document aprobat prin Ordinul ANRE nr. 179/2019.

Fisiere atasate