În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, și având în vedere propunerile și observațiile primite în etapa anterioara de consultare publica, ANRE supune procesului de consultare publică „Proiectul de Ordin pentru modificarea unor Ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind piața de energie electrică”.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de act normativ vor fi transmise la ANRE, în format electronic (document Word, text cu diacritice), la adresa de e-mail srpee@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor și observațiilor este de 15 zile calendaristice de la data publicării pe site.

Termenul de 15 zile este justificat de necesitatea de a se asigura aprobarea și intrarea în vigoare a ordinul anterior datei de 1 octombrie 2023, obiectul acestuia fiind prorogarea termenului de 1 octombrie 2023 de la care ar urma să se aplice reglementările ce fac obiectul solicitării CNTEE Transelectrica S.A., pentru a permite acesteia să asigure implementarea tuturor schimbărilor hardware și software pe care cele două ordine le impun.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr.88/2023.

Referat de aprobare

Proiect de Ordin pentru modificarea unor Ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind piața de energie electrică

Rezultatele consultării publice