În vederea respectării principiilor transparenței decizionale stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice, în faza a II-a, „Proiectul de Ordin pentru modificarea unor Ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei și de aprobare a Metodologiei de calcul al consumului tehnologic din sistemul de transport al gazelor naturale”.

Propunerile și observațiile pe marginea acestui proiect, însoțite de argumentația aferentă, vor fi transmise de către părțile interesate în format electronic (documente Word, cu diacritice) la adresele de email: anre@anre.ro, sprgn@anre.ro și srtgn@anre.ro.

Propunerile şi observaţiile pot fi transmise până cel târziu la data de 15.06.2023.

Propunerile şi observaţiile pentru care nu au fost prezentate argumente şi/sau nu au fost transmise în formatul solicitat, precum şi cele transmise ulterior termenului specificat, nu vor fi luate în considerare.

Proiect de Ordin pentru modificarea unor Ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei și de aprobare a Metodologiei de calcul al consumului tehnologic din sistemul de transport al gazelor naturale – faza II