Data: 25.11.2019

ANRE supune consultarii publice,  în perioada 25.11.2019 – 04.12.2019, prezentul proiect de ordin, document ce vizeaza modificarea cadrului de reglementare existent astfel încât acesta să permită rezervarea capacității de transport în punctele conductei T1 în conformitate cu regulamentele europene prin intermediul platformei regionale de rezervare de capacitate (RBP) operată de FGSZ (operatorul de transport din Ungaria, având în vedere necesitatea asigurării începând cu data de 1 ianuarie 2020 a fluxului bidirecțional pe conducta de transport T1.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de act normativ vor fi transmise la ANRE, atât în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail sprgn@anre.ro, cât și în format letric, la numărul de fax 021/312.43.65, până cel târziu la data de 04.12.2019, ora 10:00.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente/justificări, cele care nu au fost transmise în formatul Word solicitat, sau cele transmise ulterior termenului specificat nu vor fi luate în considerare.

Fisiere atasate