Data: 26.06.2019

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, având în vedere obligaţia de a implementa, în legislaţia secundară, prevederile Regulamentului (UE) nr. 312/2014 al Comisiei din 26 martie 2014 de stabilire a unui cod de rețea privind echilibrarea rețelelor de transport de gaz, precum si modificarile aduse Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale prin Ordinul ANRE nr. 167/2018.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului menționat, însoțite de argumentația aferentă, vor fi transmise de către părțile interesate, atât în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail: sprgn@anre.ro, cât și în format letric, la numărul de fax 021/312.43.65, până cel târziu la data de 8.07.2019, ora 16:00.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente și/sau cele care nu au fost transmise în format Word, precum și cele transmise ulterior termenului specificat, nu vor fi luate în considerare.

Fisiere atasate