Data: 16.02.2018

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, elaborat pentru respectarea prevederilor art. VIII alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 24/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative.

Eventualele propuneri si observatii se transmit prin email, la adresele prin email, la adresele   ion.dumitru@anre.romjisa@anre.ro si nstanciu@anre.ro 

Termenul de transmitere a propunerilor si observatiilor este de 10 zile de la data publicarii pe site a prezentului proiect de ordin.

Fisiere atasate