Data: 10.02.2020

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, care instituie un set de măsuri de ordin legislativ cu privire la asigurarea furnizării gazelor naturale la clienţii casnici, în perspectiva eliminării preţurilor reglementate de furnizare pentru această categorie de clienţi, având în vedere liberalizarea pieţei interne de gaze naturale pentru clienţii casnici la data de 1 iulie 2020, şi luând în considerare necesitatea încheierii până la această dată a contractelor aferente furnizării gazelor naturale în regim concurenţial.

Propunerile şi observaţiile, însoţite de motivarea acestora, vor fi transmise, în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail drpptgn@anre.ro, şi în formă scrisă, la numărul de fax 021/312.43.65, până la data de 24 februarie 2020. Propunerile și observațiile transmise ulterior termenului specificat nu vor fi luate în considerare.

Şedința publică pentru discutarea acestui proiect de Ordin să aibă loc în data de 27 februarie 2020, ora 10:00, la sediul ANRE, Sala de consiliu de la etajul 6 (intrare prin Bd.Carol I).

Fisiere atasate