Data: 24.02.2021

În vederea punerii în aplicare a modificărilor legislative aduse Articolului 179, alin. (2), lit. g) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, prin Ordonanța de Urgență nr. 106 din 25 iunie 2020, ANRE supune consultării publice Proiectul de Ordin privind abrogarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2019 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru prestarea serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale, cu modificările ulterioare.

Propunerile și observațiile, însoțite de argumentația aferentă, se transmit la ANRE prin fax la nr. 021.312.43.65 sau în format letric la sediul din strada Constantin Nacu, nr. 3, sector 2, și prin e-mail, în format electronic editabil, la adresa stgn@anre.ro

Termenul final de transmitere a propunerilor și observațiilor este de 10 zile de la data publicării pe pagina de internet a ANRE.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr. 21/2021.

Fisiere atasate