Data: 08.09.2016

ANRE supune consultarii publice prezentul  proiect de ordin care va abroga Ordinul ANRE nr. 38/2012 prin care a fost transpusă Decizia 2011/877/UE.

Prezentul document de discuție a fost elaborat în scopul asigurării aplicării la nivel naţional a prevederilor Regulamentului Delegat (UE) 2015/2402 al Comisiei privind revizuirea valorilor de referință armonizate ale eficienței pentru producția separată de energie electrică și termică, în aplicarea Directivei 2012/27/UE  și de abrogare a Deciziei 2011/877/UE a Comisiei.

Observatiile si propunerile la acest document se pot transmite pana la data de 17.09.2016, prin fax (021-312.43.65) si pe adresele de e-mail: rconstantinescu@anre.ro, memilescu@anre.ro

Document aprobat prin Ordinul ANRE nr. 48/2016

Fisiere atasate