Data: 21.10.2020

În vederea respectării principiilor transparenţei decizionale stabilite prin Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, ANRE supune procesului de consultare publică Proiectul de Ordin privind abrogarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare a gazelor naturale.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de act normativ vor fi transmise la ANRE, în format electronic (document Word), la adresele de e-mail sprgn@anre.ro și anre@anre.ro.

Termenul final de transmitere a observaţiilor şi propunerilor este data de 04.11.2020, inclusiv.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente/justificări, cele care nu au fost transmise în formatul solicitat, sau cele transmise ulterior termenului specificat nu vor fi luate în considerare.

Fisiere atasate