Data: 03.12.2020

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin in vederea alinierii legislației secundare în conformitate cu modificările și completările aduse legislației primare prin adoptarea Legii nr. 155/2020 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 și privind modificarea și completarea altor acte normative.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de act normativ vor fi transmise la ANRE, în format electronic (document Word), la adresele de e-mail: sprgn@anre.ro și anre@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este data de 20.12.2020, inclusiv.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente/justificări, cele care nu au fost transmise în formatul solicitat, sau cele transmise ulterior termenului specificat nu vor fi luate în considerare.

Fisiere atasate