Data: 11.12.2018

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, document elaborat din necesitatea emiterii unor prevederi referitoare la aplicarea pentru anul 2018 a reglementărilor care fac parte din cadrul de reglementare al schemei de sprijin, ca urmare a intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 846/2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă. În conformitate cu prevederile art. 25 din Hotărârea Guvernului nr. 1215/2009, astfel cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea Guvernului nr. 846/2018, valorile bonusurilor şi ale preţurilor energiei termice stabilite pentru anul următor pentru centralele care beneficiază de schema de sprijin, se aplică şi în perioada noiembrie – decembrie a anului curent.

Observațiile și propunerile la proiectul de ordin se transmit  prin fax , la nr. fax: 021-312.43.65 și prin email, la adresele: memilescu@anre.ro, roxana.cruceanu@anre.ro și rodica.manolescu@anre.ro

Termenul final de transmitere a observațiilor și propunerilor la proiectul de ordin este de 30 de zile de la data publicarii pe site a prezentului document de discutie.

Fisiere atasate