Data: 03.12.2019

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, document elaborat conform prevederilor H.G. nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele aduse prin Hotărârea Guvernului nr. 846/2018 potrivit carora, pentru centralele care beneficiază de schema de sprijin se pot emite semestrial decizii ale președintelui ANRE privind aprobarea bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și livrată în SEN, valorile bonusului stabilite pentru anul următor, aplicându-se şi în perioada noiembrie – decembrie a anului curent.

Observatiile si propunerile la proiectul de ordin transmit prin fax, la nr. 021-312.43.65 și pe adresele de e-mail: memilescu@anre.ro și rconstantinescu@anre.ro .

Termenul de transmitere a propunerilor si observatiilor este de 10 de zile de publicarea pe site a prezentului document de discutie.

Fisiere atasate