Data: 02.04.2018

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, care face parte din reglementările necesare pentru funcționarea în condiții de siguranță a sistemelor de distribuţie/transport a/al gazelor naturale si are drept scop înlesnirea punerii în aplicare a prevederilor care face parte din Regulamentele privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale/ sistemul de transport al gazelor naturale aprobate prin Ordinul ANRE nr. 32/2017 si, respectiv Ordinul ANRE nr. 82/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

Eventualele propuneri şi observații, însoțite de argumentația aferentă, se transmit la ANRE prin fax, la nr.: 021.312.43.65, în format letric sau prin e-mail, în format electronic (format MS Word), la adresa darag@anre.ro, respectiv la adresele gabriela.munteanu@anre.ro și am_popa@anre.ro.

Termenul final de transmitere a observațiilor la documentele supuse dezbaterii publice este de 30 zile de la data publicarii pe site a prezentului proiect de ordin.

Fisiere atasate