Data: 27.09.2018

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, document elaborat în vederea implementării cadrului de reglementare pentru autorizarea unei magistrale directe, în conformitate cu dispozițiile Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Propunerile și observațiile, însoțite de motivarea acestora, vor fi transmise, în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail darag@anre.ro, și în formă scrisă, la numărul de fax 021/312.43.65,  în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării proiectului de ordin.

Propunerile şi observaţiile transmise ulterior acestei date nu vor fi luate în considerare.

Fisiere atasate