Data: 05.03.2018

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin,  elaborat în vederea implementării cadrului de reglementare pentru furnizarea GNL în conformitate cu dispozițiile Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Propunerile și observațiile, însoțite de motivarea acestora, vor fi transmise, în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail darag@anre.ro, și în formă scrisă, la numărul de fax 021/312.43.65, în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării pe site a proiectului de ordin. Propunerile și observațiile transmise ulterior acestei date nu vor fi luate în considerare.

Fisiere atasate