Data: 01.02.2018

Pentru respectarea principiilor privind transparenta decizionala, ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, elaborat  în conformitate cu dispozițiile art. 119 pct. 3 și ale art. 122 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Propunerile și observațiile, însoțite de motivarea acestora, vor fi transmise, în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail darag@anre.ro, și în formă scrisă, la numărul de fax 021/312.43.65, în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării proiectului de ordin.

Propunerile și observațiile transmise ulterior acestui termen nu vor fi luate în considerare.

Fisiere atasate