Data: 16.05.2019.

ANRE spune consultarii publice prezentul proiect de ordin, document de discutie elaborat în vederea implementării cadrului de reglementare pentru desfăşurarea activităţii de trader de gaze naturale în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 167/2018 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Propunerile și observațiile, însoțite de motivarea acestora, vor fi transmise, în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail darag@anre.ro și, în formă scrisă, la numărul de fax 021/312.43.65.

Termenul de transmitere a propunerilor si observatiilor este de 30 de zile calendaristice de la data publicării pe site a prezentului proiectului de ordin.

Propunerile și observațiile transmise ulterior acestui termen nu vor fi luate în considerare.

Fisiere atasate