Data: 28.11.2018

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, în vederea implementării cadrului de reglementare pentru autorizarea instalaţiilor de producere a biogazului/biometanului în conformitate cu dispozițiile Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Propunerile și observațiile, însoțite de motivarea acestora, vor fi transmise, în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail darag@anre.ro, și în formă scrisă, la numărul de fax 021/312.43.65.

Termenul final de primire a propunerilor si observatiilor este de 30 de zile de la data publicării proiectului de ordin.

Propunerile și observațiile transmise ulterior acestei date nu vor fi luate în considerare.

Fisiere atasate