Data: 21.02.2018

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, in varianta rezultata dupa finalizarea analizei observațiilor, propunerilor și punctelor de vedere primite in urma celor doua etape de consultare publica anterioare desfasurate in perioada 29.06.-31.07.2015 si perioada 14.10.-26.10.2016.

Propunerile și observațiile, însoțite de motivarea acestora, vor fi transmise, în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail darag@anre.ro, și în formă scrisă, la numărul de fax 021/312.43.65.

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este de 30 de zile calendaristice de la data publicării pe site a proiectului de ordin. Propunerile și observațiile transmise ulterior acestei date nu vor fi luate în considerare

Fisiere atasate