Data: 27.02.2020

In perioada 27.02.2020-27.03.2020, ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, care reprezinta actualizarea contractului-cadru de distribuţie a gazelor naturale având în vedere cadrul de reglementare creat prin intrarea în vigoare a Legii nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și reglementările subsecvente.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de act normativ, însoțite de argumentația aferentă, vor fi transmise la ANRE, atât în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail sprgn@anre.ro, cât și în format letric, la numărul de fax 021/312.43.65, până cel târziu la data de 27.03.2020.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente/justificări, cele care nu au fost transmise în formatul Word solicitat sau cele transmise ulterior termenului specificat nu vor fi luate în considerare.

Fisiere atasate