Data: 08.04.2020

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, document de discutie elaborat in vederea respectarii prevederilor Regulamentului (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică (reformare).

Observațiile/propunerile/sugestiile referitoare la proiectul de ordin supus consultării publice se transmit în format electronic editabil, la adresa de e-mail srtee@anre.ro.

Termenul de transmitere a observatiilor/propunerilor/sugestiilor este de 30 de zile de la data publicarii pe site a prezentului proiect de ordin.

Fisiere atasate